GİZLİLİK

 

Gizlilik Politikamız

Kurum personeli ve yönetici kadrosu bekleyen veya gerçekleşen müşteri bilgilerinin gizliliğine azami özeni gösterir. Söz konusu bilgileri kişisel menfaatlerine yönelik ya da kötüye kullanamazlar. Kurum, bu bilgilerin gizliliğinin sağlanması ve kötüye kullanımını engellemek için gereken tüm önlemleri almakla yükümlüdür.

Yasal mevzuat gereği çalışanların ve öğrencilerin Kurum nezdinde gerçekleştirdiği tüm işlemlerin kayıtları tam ve doğru şekilde tutmakta ve güvenli bir ortamda saklanmaktadır. Yasal merciler tarafından talep edildiği durumlar hariç olmak üzere, müşteri bilgileri üçüncü kişi ve/veya kurumlarla paylaşılmaz.

Öğrencilerimizin işlemlerini yerine getirebilmek için zorunlu olan ve verilen hizmetlerin ifası için ihtiyaç duyulan bilgiler temin edilmektedir. Kurumumuz, yasal bir yükümlülük altında bulunmadığı sürece öğrenci bilgilerini herhangi bir üçüncü şahıs veya kurum ile müşteri onayı olmaksızın paylaşmamaktadır.

Öğrencilerimiz bize kimlikleri hakkında gerçek, güncel ve doğru bilgi vermek ile yükümlüdürler. Hileli veya sahte davranış ve tutum içinde bulunmayacaklarını, bir başka şahsın kimliğine bürünmeyeceklerini veya bir başka bir şahsı taklit veya temsil etme amacı gütmeyeceklerini beyan etmek zorundadırlar.

Iexam Centre tarafından toplanmış olan tüm bilgiler, yalnızca öğrenci kayıtlarının doğrulanmasından sorumlu olan Iexam Centre çalışanları ile paylaşılmakta olup, bu doğrulama işlemlerinin yegâne sebebi öğrencinin gizliliğini ve güvenliğini muhafaza etmektir.

Öğrencinin Iexam Centre web sitesini ne şekilde kullandığına dair bilgi toplamak amacıyla öğrencinin bilgisayarına tanımlama bilgisi (cookie) yerleştirilmesi de Iexam Centre’ın bilgi toplama prosedürüne dâhildir. Bu bilgi toplama yöntemlerinin uygulanması öğrencinin güvenliğini sağlamak gayesi taşımaktadır.


ALINAN KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA VE KULLANIM KOŞULLARI

Öğrenciye ait tüm bilgiler yalnızca yetkili kişilerin erişim imkanı olduğu güvenli veri tabanında saklanmaktadır. Tüm müşteri sözleşmeleri ve belgeler yalnızca erişim yetkisi olan kurum çalışanları tarafından güvenli ortamlarda saklanır.


ŞİRKET GÜVENLİĞİ

Iexam Centre, Milli Eğitim Bakanlığından izinli bir kurumdur.

Tüm öğrenci bilgileri, sözleşmeleri ve belgeler yalnızca erişim yetkisi olan kurum çalışanları tarafından güvenli ortamlarda saklanır.


YASAL DUYURULAR

Iexam Centre, telefonla alınan görüşmelerde konuşmaları uygun cihazlarla kaydeder. Iexam Centre, belirtilen bir isteği uygulamadan önce, bu isteğin yazılı olarak teyit edilmesini isteme hakkına sahiptir. Ancak Iexam Centre, bu yetkisini kullanmakla yükümlü değildir.